Home > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zaručuje Live City s. r. o. přísnou důvěrnost všech osobních údajů. Nebudou prodané nebo převedené na třetí osobu a bude jich užito výhradně pro účely společnosti Live City s. r. o.

Dárkové poukazy

Dárkové poukazy jsou nevratné a není možné je stornovat. Rezervaci termínu je nutné učinit alespoň 1 měsíc před vypršením platnosti dárkového poukazu, a to na adrese info@MozartDinner.cz nebo na tel. č. +420 778 091 222. Rezervace termínu bude vždy písemně potvrzena ze strany pořadatele.
V případě, že se zákazník nezúčastní Večeře s Mozartem v pořadatelem písemně potvrzeném termínu, není možná žádná finanční ani jakákoli jiná náhrada.

Změny menu, nápojů, termínu, programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

Storno zákazníkem

Všechny plně zaplacené a potvrzené rezervace jsou nevratné a není možné je stornovat. Termín zakoupené Večeře s Mozartem je možné změnit, a to alespoň 2 pracovní dny před původním termínem konání akce (v závislosti na dostupnosti a další dohodě s Live City s. r. o. na adrese info@mozartdinner.cz nebo na tel. č. +420 778 091 222).

V případě, že se zákazník nezúčastní Večeře s Mozartem v původním nebo s Live City s. r. o. písemně odsouhlaseném náhradním termínu, není možná žádná finanční ani jakákoli jiná náhrada.

Změny termínu, programu, menu, nápojů a účinkujících jsou vyhrazeny.

Reklamace a zrušení Večeře s Mozartem

Reklamace musí být vždy předložena prodejci, u kterého byly zakoupeny vstupenky.
V případě zrušení Večeře s Mozartem probíhá vracení vstupného na prodejním místě, kde byla vstupenka zakoupena.

Vstupenky zakoupené on-line na www.MozartDinner.cz budou vráceny bankovním převodem na bankovní účet použitý k zaplacení vstupenek.

Případné dotazy zasílejte na adresu info@mozartdinner.cz.

Smlouva

Pokud se strany nedohodnou jinak, smlouva se považuje za uzavřeNnou v okamžiku, kdy zákazník provede rezervaci následovanou okamžitou platbou v plné výši (prostřednictvím zabezpečené on-line platební brány) a Live City s. r. o. odešle e-vstupenku prostřednictvím e-mailu jako potvrzení objednaných služeb.

Platební podmínky

Platby kreditními kartami jsou pro on-line rezervaci akceptovány pouze prostřednictvím zabezpečené platební brány na www.MozartDinner.cz

Ceník zveřejněný on-line obsahuje všechny aktuálně provozované služby. Jakékoli nové speciální akce a nabídky se nevztahují na stávající e-vstupenku.

Menu

Menu zakoupené se vstupenkou je ve složení a gramáži zveřejněných na www.mozartdinner.cz. Menu je ve variantách s masem, vegetariánské a dětské. Výběr menu je nutné oznámit minimálně 24 hodin před zahájením Večeře s Mozartem pořadateli, na adresu info@mozartdinner.cz nebo na telefon 778 091 222. Menu potvrzené pořadatelem již není možné měnit. V případě, že výběr menu nebude pořadateli nahlášen na kontakty uvedené výše do 24 hodin před zahájením Večeře s Mozartem, bude zákazníkovi na začátku Večeře s Mozartem přiděleno podle zakoupené cenové kategorie takové menu, které bude mít pořadatel k dispozici.

V případě, že nákup vstupenek proběhne méně než 24 hodin před zahájením Večeře s Mozartem, je nutné nahlásit výběr menu bezprostředně po zakoupení vstupenek na kontakty uvedené výše. Menu potvrzené pořadatelem již není možné měnit. V případě, že výběr menu nebude pořadateli nahlášen na kontakty uvedené výše bezprostředně po zakoupení vstupenek, bude zákazníkovi na začátku Večeře s Mozartem přiděleno podle zakoupené cenové kategorie takové menu, které bude mít pořadatel k dispozici.

Nápoje

V případě, že nápoje nejsou zakoupené se vstupenkou, platí se na místě. Platby kreditní kartou mohou být znemožněny horším signálem v podzemním historickém sále. Pak je možná platba na recepci hotelu o dvě patra výše.

Ceny nápojů jsou určeny ceníkem nápojů zveřejněným na internetových stránkách www.mozartdinner.cz (dále jen Ceník).

Neomezené nápojové balíčky

Neomezené nápojové balíčky, které lze přikoupit ke všem kategoriím vstupenek, obsahují neomezenou konzumaci nealkoholických a teplých nápojů, piva a vína (neobsahují tvrdý alkohol). Neomezený nápojový balíček lze využít až do konce akce, tzn. přibližně do 21:30. V kategorii dětské vstupenky lze přikoupit neomezený nápojový balíček, který obsahuje neomezenou konzumaci nealkoholických nápojů a čaje. Nápoje obsažené v nápojovém balíčku a zakoupené se vstupenkou není možné měnit za jiné, ani není možné měnit jejich počet. Objemy nápojů v nápojovém balíčku jsou závislé na výběru konkrétních nápojů na místě a řídí se Ceníkem. Na místě je možné dokoupit další nápoje dle Ceníku. Platba za tyto nápoje na místě se řídí odstavcem Nápoje těchto obchodních podmínek.

Další

Live City s. r. o. nenese odpovědnost za jakékoli újmy na zdraví, nemoci nebo smrt, poškození nebo ztrátu osobních předmětů, krádež způsobenou zákazníkovi.

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy zákazníka a Live City s. r. o. se řídí českým právem. V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 9 .2012, nahrazují všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky.

Pořadatel

Live City s.r.o.
IČO: 28527950
DIČ: CZ28527950

Tel.: +420 778 091 222
E-mail: info@mozartdinner.cz
www: www.MozartDinner.cz