Obchodní podmínky

Ochrana osobních údajů

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR) a předpisy souvisejícími v platném znění, zaručuje Live City s. r. o. dodržovat mlčenlivost o osobních údajích zákazníka a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Nebudou prodané nebo převedené na třetí osobu a bude jich užito výhradně pro účely společnosti Live City s.r.o.
Live City s.r.o. zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů.
Live City s.r.o. zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od zákazníka, v souladu se stanoveným účelem, pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.
Live City s.r.o. dodržuje zásady zpracování osobních údajů, tedy: zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost.

Dárkové vstupenky a poukazy

Dárkové vstupenky a poukazy jsou nevratné a není možné je stornovat. Rezervaci termínu je nutné učinit alespoň 1 měsíc před vypršením platnosti dárkové vstupenky a poukazu, a to na adrese info@MozartDinner.cz nebo na tel. č. +420 778 091 222. Rezervace termínu bude vždy písemně potvrzena ze strany pořadatele.
V případě, že se zákazník nezúčastní Večeře s Mozartem v pořadatelem písemně potvrzeném termínu, není možná žádná finanční ani jakákoli jiná náhrada.
Platnost dárkové vstupenky a poukazu je možné z důvodu omezení způsobených pandemií Covid-19  a na základě písemného potvrzení pořadatelem prodloužit na dobu dle domluvy mezi pořadatelem a zákazníkem.
Změny menu, nápojů, termínu, programu a účinkujících jsou vyhrazeny.

Storno zákazníkem

Všechny plně zaplacené a potvrzené rezervace jsou nevratné a není možné je stornovat. Termín zakoupené Večeře s Mozartem je možné změnit, a to alespoň 2 pracovní dny před původním termínem konání akce (v závislosti na dostupnosti a další dohodě s Live City s. r. o. na adrese info@mozartdinner.cz nebo na tel. č. +420 778 091 222).
V případě, že se zákazník nezúčastní Večeře s Mozartem v původním nebo s Live City s. r. o. písemně odsouhlaseném náhradním termínu, není možná žádná finanční ani jakákoli jiná náhrada.
Změny termínu, programu, menu, nápojů a účinkujících jsou vyhrazeny.

Reklamace a zrušení Večeře s Mozartem

Reklamace musí být vždy předložena prodejci, u kterého byly zakoupeny vstupenky a poukazy.
V případě zrušení Večeře s Mozartem probíhá vracení vstupného na prodejním místě, kde byla vstupenka a poukaz zakoupeny.
Vstupenky a poukazy zakoupené on-line na www.MozartDinner.cz budou vráceny bankovním převodem na bankovní účet použitý k zaplacení vstupenek a poukazů.
Případné dotazy zasílejte na adresu info@mozartdinner.cz.

Smlouva

Pokud se strany nedohodnou jinak, smlouva se považuje za uzavřenou v okamžiku, kdy zákazník provede rezervaci následovanou okamžitou platbou v plné výši (prostřednictvím zabezpečené on-line platební brány) a Live City s. r. o. odešle e-vstupenku a e-poukaz, nebo dárkovou vstupenku a  poukaz prostřednictvím e-mailu jako potvrzení objednaných služeb.

Platební podmínky

Platby kreditními kartami jsou pro on-line rezervaci akceptovány pouze prostřednictvím zabezpečené platební brány na www.MozartDinner.cz
Ceník zveřejněný on-line obsahuje všechny aktuálně provozované služby. Jakékoli nové speciální akce a nabídky se nevztahují na stávající e-vstupenku a e-poukaz.

COVID-19

Za vstupenky a poukazy, nebo dárkové vstupenky a poukazy zakoupené od 20. 5. 2020 bude v případě omezení z důvodu pandemie COVID-19 vráceno vstupné (odečteny budou pouze bankovní poplatky), nebo bude změněn termín dle možností zákazníka.

Menu

Menu zakoupené prostřednictvím poukazu je ve složení a gramáži zveřejněných na www.mozartdinner.cz. Menu je ve variantách s masem, rybí, vegetariánské a dětské.
Výběr menu je nutné oznámit minimálně 24 hodin před zahájením Večeře s Mozartem pořadateli, na adresu info@mozartdinner.cz nebo na telefon 778 091 222 v případě, že nebyl výběr proveden v e-shopu www.mozartdinner.cz. Menu potvrzené pořadatelem, nebo vybrané v e-shopu www.mozartdinner.cz již není možné měnit. V případě, že výběr menu nebude pořadateli nahlášen na kontakty uvedené výše do 24 hodin před zahájením Večeře s Mozartem, bude zákazníkovi na začátku Večeře s Mozartem přiděleno podle zakoupené cenové kategorie takové menu, které bude mít pořadatel k dispozici.
V případě, že nákup poukazu proběhne méně než 24 hodin před zahájením Večeře s Mozartem, je nutné nahlásit výběr menu bezprostředně po zakoupení poukazu na kontakty uvedené výše. Menu potvrzené pořadatelem již není možné měnit. V případě, že výběr menu nebude pořadateli nahlášen na kontakty uvedené výše bezprostředně po zakoupení poukazu, bude zákazníkovi na začátku Večeře s Mozartem přiděleno podle zakoupené cenové kategorie takové menu, které bude mít pořadatel k dispozici.
Menu je možné konzumovat pouze v pauzách mezi koncerty.

Nápoje

V případě, že nápoje nejsou zakoupené s poukazem na menu, platí se na místě. Platby kreditní kartou mohou být znemožněny horším signálem v podzemním historickém sále. Pak je možná platba na recepci hotelu o dvě patra výše.
Nápoje je možné objednávat a konzumovat pouze v pauzách mezi koncerty.
Ceny nápojů jsou určeny ceníkem nápojů zveřejněným na internetových stránkách www.mozartdinner.cz (dále jen Ceník).

Neomezené nápojové balíčky

Neomezené nápojové balíčky, které lze přikoupit ke všem kategoriím voucherů, obsahují neomezenou konzumaci nealkoholických a teplých nápojů, piva a vína (neobsahují tvrdý alkohol). Neomezený nápojový balíček lze využít až do konce akce, tzn. přibližně do 21:30. V kategorii dětského voucheru lze přikoupit neomezený nápojový balíček, který obsahuje neomezenou konzumaci nealkoholických nápojů a čaje. Nápoje obsažené v nápojovém balíčku a zakoupené poukazem není možné měnit za jiné, ani není možné měnit jejich počet. Objemy nápojů v nápojovém balíčku jsou závislé na výběru konkrétních nápojů na místě a řídí se Ceníkem. Na místě je možné dokoupit další nápoje dle Ceníku. Platba za tyto nápoje na místě se řídí odstavcem Nápoje těchto obchodních podmínek.
Nápoje je možné objednávat a konzumovat pouze v pauzách mezi koncerty.

Další

Live City s. r. o. nenese odpovědnost za jakékoli újmy na zdraví, nemoci nebo smrt, poškození nebo ztrátu osobních předmětů, krádež způsobenou zákazníkovi.

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy zákazníka a Live City s. r. o. se řídí českým právem. V případě jakýchkoli rozporů mezi jazykovými verzemi, bude rozhodující verze česká. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 1. 9. 2012, nahrazují všechny předchozí všeobecné obchodní podmínky.

Pořadatel

Live City s.r.o.
IČO: 28527950
DIČ: CZ28527950

Tel.: +420 778 091 222
E-mail: info@mozartdinner.cz
www: www.MozartDinner.cz

Banka

Fio banka a. s.
Číslo konta: 2200961331/2010
IBAN: CZ7520100000002200961331
BIC / SWIFT: FIOBCZPPXXX