Nový program s Královnou noci!

Milí diváci,

připravili jsme pro vás nový program, který obsahuje další známé árie a duety včetně jedné z nejtěžších árií pro soprán “Královna noci” z opery Kouzelná flétna. Zazpívá vám ji vynikající Terezie Švarcová. Program jsme také o pár minut prodloužili a nově sestavili tak, aby byl i scénicky co nejzajímavější. První část je složena z árií a duetů z opery Don Giovanni, ve druhém bloku uslyšíte to nejlepší z Mozartových oper a ve třetím pak árie a duety z opery Kouzelná flétna. A skvělý smyčcový kvintet vám zahraje Malou noční hudbu a některé věty z Mozartova Divertimenta D-Dur.

Při prvním uvedení tohoto programu (9. 9. 2013) si diváci vyžádáli 2 přídavky, tleskali ve stoje a nechtěli naše umělce pustit z pódia. Doufáme, že stejný zážitek budete mít i vy!

Těšíme se na vás

Vaše Top Culture